تبلیغات
آرمان خواهی - مدرنیته،آری و نه 1

آرمان خواهی

آنچه در دست دارید، متن دو جلسه سخنرانی در سمینار «مدرنیته» در دانشگاه تورنتوی كانادا است كه در آبان ماه سال 1381 برگزار شد.در این نشست، جمعی از صاحبنظران از كانادا، آمریكا، انگلیس، آلمان و... مشاركت داشتند. سخنران محترم در خصوص نسبت «اسلام و مدرنیته»، شباهتها و تفاوتها، دیدگاه خود را بیان داشت در حاشیه سمینار، نشست فرعی دیگری نیز جهت شنیدن نظریات سخنران در بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای بین اسلام و پروتستانتیزم (و به ویژه، مذهب «منونایت») برگزار شد كه متأسفانه نوارهای این نشست‌ها بدست ما نرسید.. این سخنرانی قبلآ در فصلنامة «كتاب نقد»منتشر شده اس


آقایان، خانم‌ها، بسیار خوشوقتم‌ که‌ فرصت‌ گفتگوی‌ علمی‌ با برخی‌ اساتید برجسته‌ کانادا و آمریکا اینجا در دانشگاه‌ تورنتو فراهم‌ آمده‌ است. از همه‌ حضار محترم، از پروفسور جیمز رایمر، دکتر دیوید شنگ، خانم‌ سوزان‌ کنل‌هاریسون، خانم‌ دکتر لیدیا نیوفلدهاردر، جان‌ هوور وسایر اساتید محترم‌ و دانشجویان‌ عزیز، پیشاپیش‌ تشکر می‌کنم. هر چه‌ پنجرة‌ فرهنگها و ادیان‌ بر روی‌ یکدیگر گشوده‌تر باشد بیشتر معلوم‌ می‌شود که‌ گمشدة‌ حقیقی‌ همه‌ بشریت، یکی‌ است‌ و اگر این‌ گفتگوها در سطح‌ جهانی، فعال‌تر می‌بود امروز شاید بشریت‌ مجبور نبود که‌ بیش‌ از زبان، از دستها و سلاحهایش‌ استفاده‌ کند. امیدوارم‌ که‌ گفتگوهای‌ آکادمیک‌ میان‌ جهان‌ اسلام‌ و مسیحیت‌ ادامه‌ یابد و نقاط‌ اشتراک‌ و نیز نقاط‌ تفاوت، واضح‌ و مستدل‌ شود، نقاط‌ مشترک، ما را به‌ یکدیگر نزدیکتر می‌کند و نقاط‌ اختلاف‌ نظر هم‌ چیزی‌ از دوستی‌ ما کم‌ نخواهد کرد بلکه‌ راه‌ تفکر و دغدغة‌ جستجو را بیشتر باز خواهد کرد. در این‌ دو جلسه‌ خواهم‌ کوشید چهار نکته‌ را به‌ بحث‌ بگذارم. یکی‌ ابهام‌ در مفهوم‌ مدرنیزم‌ است. زیرا مشکل‌ نخست، تعریف‌ مدرنیزم‌ است. نکته‌ دیگر، وضعیت‌ دوگانة‌ ما در برابر مدرنیته‌ است‌ که‌ پاسخ‌ «آری‌ و نه» به‌ آن‌ می‌دهیم‌ نه‌ پاسخ‌ «آری‌ یا نه».در دو عنوان‌ دیگر بحث، به‌ اپیستمولوژی‌ مدرنیته‌ و نسبت‌ انسان‌ و خدا در مدرنیته‌ خواهم‌ پرداخت‌ و امیدوارم‌ در فرصت‌ پاسخ‌ به‌ سوالات‌اساتید و دانشجویان‌ عزیز، اگر ابهامی‌ در عرائض‌ من‌ بدلیل‌ کمبود فرصت، باقی‌ ماند برطرف‌ شود و در هر حال‌ آماده‌ هستم‌ تا نکات‌ تازه‌ای‌ از شما دوستان‌ بیاموزم. من‌ بحث‌ را با پرسشی‌ تاریخی‌ از ابهام‌ مفهوم‌ مدرنیزم‌ آغاز می‌کنم؛

گزارش‌ تاریخی؛ ابهام‌ در مدرنیزم‌ و پست‌ مدرنیزم‌
مدرنیته‌ را از جهت‌ ابهام‌ و کشداربودن‌ به‌ آکاردئونی‌ تشبیه‌ کرده‌اند که‌ بلند و کوتاه‌ می‌شود و با آن‌ موزیک‌های‌ متنوع‌ می‌توان‌ نواخت. این‌ کلمه‌ برچسبی‌ است‌ که‌ بر امور متعدد و گاه‌ متناقض‌ زده‌ می‌شود. و اگر در غرب‌ مسیحی، ابهامی‌ را رفع‌ می‌کند، در شرق‌ اسلامی، ابهاماتی‌ می‌آفریند.
براستی‌ امر مدرن‌ از غیرمدرن، با چه‌ چیز، تفکیک‌ می‌شود؟! آیا با زمان‌ خاص‌ و دقیق‌ تاریخی؟! آیا با فیلسوف، متکلم‌ یا هنرمند خاصی؟! آیا با سرزمین‌ ویژه‌ای؟! مدرنیته‌ آیا در قرن‌ 14 و 15 با رنسانس‌ و بازتولید اومانیزم‌ باستانی‌ در ایتالیا آغاز شده‌ و یک‌ پدیده‌ در عرصه‌ ادبیات، هنر، مجسمه‌سازی‌ و نقاشی‌ است؟! آیا در قرن‌ 16 و با رفرماسیون‌ مذهبی‌ و پروتستانیزم‌ و جنبش‌ نفی‌ کلیسای‌ کاتولیک‌ روم‌ در آلمان‌ و انگلیس، در گرفته‌ است؟! آیا در قرن‌ 17 و اوایل‌ قرن‌ 18 با نظریات‌ دکارت، کانت، هابز، لاک، گالیله‌ و نیوتن، هویت‌ یافته؟! یا اواخر قرن‌ 18 و قرن‌ 19 با انقلاب‌ صنعتی‌ و پیدایش‌ کارخانه‌ها و صنایع‌ جدید و شهرنشینی‌ و... در اروپا پدید آمده‌ است؟! و یا با نظریه‌های‌ سیاسی‌ جمهوری‌ خواهانه‌ فرانسه‌ و آمریکا؟! آیا رئالیسم‌ گوستاوکوربه، سمبل‌ نقاشی‌ مدرنیستی‌ است‌ یا امپرسیونیسم‌ کلودمونه‌ یا اکسپرسیونیزم‌ تجریدی‌ پولاک؟! آیا ادبیات‌ مدرنیستی، نوع‌ روایت‌ ویرجینیاولف‌ و جیمزجویس‌ است‌ یا ارنست‌ همینگوی؟! آیا موسیقی‌ مدرن، صداهای‌ غیرهموزن‌ آرنولد شوئنبرگ‌ است‌ یا آثار استراوینسکی؟! آیا معماری‌ مدرن، آثار لوکوربوزیه‌ است‌ یا والتر گروپیوس؟! آیا مدارا وتولرانس، مظهر مذهب‌ مدرن‌ است‌ و در قرن‌ 16 که‌ قرن‌ اصلاح‌ مذهب‌ است، آیا مدارا بیشتر شده‌ است؟! و مذهب‌ مدرن، کدامیک‌ از مذاهب‌ پدید آمده‌ در قرن‌ 16 اروپاست؟! و خروج‌ از ولایت‌ کلیسا با کدام‌ مقصد اصلی‌ و ایجابی‌ صورت‌ گرفت؟!معرفت‌شناسی‌ مدرن، معرفت‌شناسی‌ استقرائی‌ بیکنی‌(
Induetion) است‌ یا شناخت‌ قیاسی‌ (Deduction) دکارتی؟! آیا تجربه‌گرائی‌ کلاسیک‌ انگلیسی‌ و نگاه‌ خشک‌ پوزیتیویستی‌ به‌ عالم‌ و آدم، یا نگاه‌ رمانتیک‌ به‌ انسان‌ و جهان، کدامیک‌ مدرن‌ است؟! دستگاه‌ شناخت‌ لاک یا بار کلی؟! هیوم‌ یا اسپینوزا؟! و یا روش‌ انتقادی‌ کانت؟! کدام‌ اپیستمولوژی، مدرن‌تر است؟! آیا شکاکیت‌ و نسبی‌ گرایی‌ جدید فرانسوی‌ یا اصالت‌ تجربه‌ انگلیسی، یا ایده‌آلیسم‌ آلمانی‌ یا پراگماتیزم‌ آمریکایی‌ کدام‌ فرزند اصلی‌ مدرنیزم‌اند؟! مدرنیته، منادی‌ امکان‌ شناخت‌ صد در صد است‌ یا امتناع‌ صد در صد شناخت؟!در برجسته‌ترین‌ مکاتب‌ اجتماعی‌ جدید غرب، فاشیزم، استالینیزم‌ و لیبرالیزم، کدام‌ مدرن‌ ترند؟! این‌ هر سه، محصول‌ مدرنیته‌اند و اتفاقاً‌ هر سه‌ با شمائل‌ امپریالیستی‌ در قرن‌ بیستم‌ به‌ سروقت‌ جهان‌ اسلام‌ آمده‌اند و ما هر سه‌ را تجربه‌ کرده‌ایم. در فلسفه‌ سیاسی، آیا تمرکز قدرت‌ هابز، «دولت‌ مدرن» است‌ یا تکثر قدرت‌ و تفکیک‌ قوای‌ منتسکیو؟! آیا قرارداد اجتماعی‌ روسو یا لیبرالیزم‌ جان‌ لاک‌ و یا سوسیالیزم‌ مارکس، کدام‌ مدرن‌اند؟! یوتوپیا یا ضد‌ یوتوپیا؟ ایدئولوژی‌ یا نفی‌ ایدئولوژی؟! دمکراسی‌ یا توتالیتریزم؟ سرمایه‌داری‌ بازار آزاد یا سرمایه‌داری‌ دولتی؟! کاپیتالیزم‌ یا سوسیالیزم؟! اصالت‌ فرد یا جمع؟! برابری‌ خواهی‌ یا نفی‌ عدالت‌ توزیعی‌ و دفاع‌ از نظم‌ خودجوش‌ (گالاتاکسی)؟! ناسیونالیزم‌ و مفهوم‌ دولت‌ - ملت‌ یا انترناسیونالیزم‌ و جهانی‌ شدن؟! آیا اخلاق‌ ستیزی‌ و شخصی‌ کردن‌ ارزش‌ها یا اخلاق‌ سازی‌ غیردینی؟! آیا اخلاق‌ عملی‌ کانت، مدرن‌ است‌ یا اخلاق‌ پوزیتویستی‌ کارناپ؟! آیا چون‌ بنتام‌ و میل، «خیراخلاقی» را به‌ «لذت‌ و سود» (فردی‌ یا جمعی)، ارجاع‌ دادن، تفسیر مدرن‌ اخلاق‌ است‌ یا تحویل‌ اخلاق‌ به‌ عاطفه‌ و احساس‌ یا شهود؟، اخلاق‌ طبیعی، اخلاق‌ تکاملی‌ و تطورگرایی‌ یا نیهیلزم‌ اخلاقی؟ پذیرش‌ کدامیک، جواز ورود به‌ مدرنیته‌ است؟!اخلاق‌ را روبنای‌ ابزار تولید بدانیم‌ یا به‌ نیروی‌ وجدان‌ روسوئی، اعتماد کنیم‌ تا مدرن‌ باشیم؟ جهانی‌ سازی‌ و غربی‌سازی‌ یا پلورالیزم‌ جهانی، کدام‌ مدرن‌تر است؟ آیا حقوق‌ وضعی‌ یا حقوق‌ طبیعی‌ و یا حقوق‌ عرفی، کدام‌ مدرن‌ است؟ «سودگرایی» یا «خردناب» یا «قرارداد»، کدام‌ منشأ «حقوق‌ بشر» مدرن‌ است؟ پوزتیویزم‌ حقوقی، نسبی‌گرایی‌ و یا واقع‌ گرایی‌ در مبنای‌ حقوق‌ بشر؟!می‌بینید که‌ در حوزه‌ نظری، صدها ابهام‌ در پَس‌ کلمه‌ «مدرنیته» وجود دارد.

«مدرنیته»، گفتمان یا ضد گفتمان؟
اگر بگویید که‌ «مدرنیته»، چیزی‌ شامل‌ همه‌ این‌ ایده‌هاست، پس‌ آنگاه‌ معلوم‌ می‌شود که‌ مدرنیته، در واقع، نه‌ یک‌ گفتمان، بلکه‌ مجموعه‌ای‌ از پاسخ‌های‌ متناقض‌ به‌ گفتمان‌ قبلی‌ یعنی‌ «فرهنگ‌ اروپایی‌ مسیجی‌ قرون‌ میانه» بوده‌ است، یعنی‌ «نه» گفتن‌ به‌ نظام‌ مسیحی، فئودالی‌ اروپا و حرکت‌ در جهت‌ عکس‌ آن‌ در قالب‌ تحولات‌ مؤ‌ثری‌ در چهار حوزة‌ اپیستمولوژی، انتولوژی، انسان‌شناسی‌ و تکلیف‌شناسی‌ (حقوقی‌ و اخلاقی) بروز کرده‌ است‌ و به‌ عبارت‌ دیگر، دری‌ باز شده‌ که‌ همه‌ این‌ مفاهیم‌ متناقض‌ و پراکنده، ظرف‌ پانصد سال‌ گذشته‌ بتدریج‌ جایگزین‌ مسیحیت‌ پنج‌ قرن‌ پیش‌ شده‌ است.
در این‌ صورت، پس‌ آیا مدرنیته، یک‌ بحران‌ در جواب‌ بحران‌ قبلی‌ است؟ یه‌ یک‌ معنا، شاید. اما به‌ معنایی‌ که‌ من‌ به‌ آن‌ خواهم‌ پرداخت‌ «مدرنیزم»، علیرغم‌ همه‌ ابهام‌ و اغتشاشی‌ که‌ در مفهوم‌ خود دارد، یک‌ ایدئولوژی‌ متصلب‌ با جنبه‌ سلبی‌ شدیداللحن‌ است‌ و خود به‌ «دُگما»ی‌ جدیدی‌ تبدیل‌ شده‌ است.
البته‌ این‌ نکته‌ چیزی‌ از ابهام‌ در جنبه‌ ایجابی‌ «مدرنیته»، کم‌ نمی‌کند و بی‌شک، ابهامی‌ که‌ در مفهوم‌ پست‌مدرنیزم‌ است‌ نیز ریشه‌ در ابهام‌ مفهوم‌ «مدرنیته»، دارد، در اواخر قرن‌ بیستم، به‌ هر چیزی، «پُست‌ مدرن» گفته‌ شده‌ است: از هنر و اخلاق‌ و اقتصاد و سیاست‌ و تاریخ‌ و الهیات‌ و کیهان‌شناسی‌ و روش‌شناسی‌ و وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ تا آرایش‌ مو و لباس.

پایان ایدئولوژی «مدرنیته»؟
شاید جنبش‌ «پسا ساختارگرایی» که‌ حدود 40 سال‌ قبل‌ در فرانسه‌ اعلام‌ موجودیت‌ کرد تنها یکی از علایم‌ پایان‌ ایدئولوژی‌ مدرنیته‌ بود، و فعالیت‌های‌ پلورالیستی، نسبی‌ گرا، فمینیستی‌ و نقد مدرنیسم‌ ادبی، جنبش‌ محیط‌ زیستی‌ و... علایم‌ دیگر آن‌ بود که‌ در جهت شالوده‌ شکنی‌ مدرنیته‌ و برخورد با جزمیت‌ مدرنیستی‌ در گرفت‌ و مدرنیزم‌ را نوعی‌ فوندامنتالیزم‌ و بنیادگرایی‌ و ناکجاآبادگرایی‌ بربادرفته‌ و افشا شده‌ نامید. مسأ‌له‌ به‌ نقدهای‌ ادبی، محدود نماند بلکه‌ نیهیلیزم، از شکم‌ مدرنیزم، بیرون‌ آمد و مدرنیته‌ و مدرنیزم، پروژه‌ پایان‌ یافته‌ای‌ دانسته‌ شد که‌ صدمات‌ غیرقابل‌ جبرانی‌ به‌ غرب‌ و بشریت‌ وارد کرده‌ است‌ و غرب‌ از چاه‌ قرون‌ وسطی‌ و سنت‌ مسیحی‌ کاتولیک‌ به‌ چالة‌ مدرنیزم‌ دنیازده‌ و شهوتران‌ در غلتیده‌ است‌ و حال‌ باید این‌ راه‌ حل‌ جدید نیز نفی‌ شود. سلطة‌ طبقاتی‌ سرمایه‌داران‌ که‌ از نتایج‌ مدرنیزم‌ صنعتی‌ بود و به‌ کالاپرستی، از خودبیگانگی، سلطه‌ پول، شیئی‌ گشتگی‌ انسان‌ و فاصله‌های‌ طبقاتی‌ شدید و تبعیض‌ انجامیده‌ بود، یکی‌ از نقاط‌ مورد حمله‌ در گفتمان‌ مدرنیته‌ لیبرالی‌ و سرمایه‌داری‌ بود که‌ از سوی‌ گرایشات‌ چپ‌ و به‌ ویژه‌ مارکس‌ طرح‌ شد. تبدیل‌ جامعه‌ عقلانی‌ مدرن‌ به‌ قفس‌ آهنین‌ و بوروکراتیزه‌ شدن‌ سلطه‌ سرمایه‌داری، و ابزار شدن‌ انسان‌ و له‌ شدن‌ او زیر چرخ‌های‌ ترقی‌ و توسعه‌ و اسارت‌ جدید انسان، نقد دیگری‌ بود که‌ ابتدا از سوی‌ مارکس‌ سرمایه‌داری‌ (ماکس‌ وبر) و پاره‌تو و موسکا به‌ عنوان‌ «اعترافات»، طرح‌ شد و سپس‌ حلقه‌ فرانکفورت‌ و دیگران‌ به‌ نحو دقیق‌تر و شجاعانه‌تری‌ آن‌ را ادامه‌ دادند. پیدایش‌ «جامعه‌ مدرن‌ آنومی»، سرگشتگی‌ اخلاقی، درهم‌ شکستن‌ ارزش‌ها و فقر اخلاقی‌ و معنوی‌ نیز جزء عوارض‌ مدرنیسم‌ بود که‌ توسط‌ جامعه‌ شناسانی‌ چون‌ دورکهایم‌ مطرح‌ می‌شود و البته‌ این‌ مشکلات‌ با پیشنهادات‌ او چون‌ تشکیل‌ گروههای‌ مدنی‌ و تقسیم‌ کار اجتماعی‌ و... نیز حل‌ نشد بلکه‌ بغرنج‌تر شد.

فروپاشی یوتوپیای مدرن
نقدهای‌ هگلی‌ چه‌ از سوی‌ هگلیان‌ جوان، و حتی‌ هگلی‌های‌ راست‌ به‌ جامعه‌ مدرن‌ سرمایه‌داری‌ و انحطاط‌های‌ بزرگی‌ که‌ پتانسیل‌ عقل‌ مدرن‌ را تمام‌ شده، اعلام‌ کردند، نقاط‌ دیگری‌ از آسیب‌ پذیری‌ مدرنیته‌ را نشان‌ داد و امروز، اساساً‌ معرفت‌شناسی‌ مدرنیته‌ که‌ نقطه‌ شروع‌ مدرنیزم‌ است، اساساً‌ زیر سؤ‌ال‌ رفته‌ است‌ و پست‌ مدرنیستها، از چیزهایی‌ سخن‌ می‌گویند که‌ هر یک‌ برای‌ تخریب‌ مبانی‌ فکری‌ ایدئولوژی‌ مدرنیته، کافی‌ است؛ از تلقی‌ علم‌ به‌ عنوان‌ جزئی‌ از فرهنگ، نفی‌ مفاهیم‌ کلیدی، وابستگی‌ علوم‌ اجتماعی و انسان‌شناسی‌ به‌ متن، مرکز زدائی‌ از علم، نفی‌ پارادایم‌ علمی‌ واحد و قواعد عام، پایان‌ یوتوپیای‌ مدرنیته، نفی‌ امکان‌ استقلال‌ فرد و فردگرایی‌ قرن‌ هفدهمی، نفی‌ فهم‌پذیری‌ کل‌ جهان‌ اجتماعی، نفی‌ عقلانیت‌ رفتارها و نفی‌ «سوژه» به‌ عنوان‌ پایه‌ فلسفی ایدئولوژی‌ مدرنیته‌ و پایان‌ فراروایت‌ها. فلسفه‌ اروپایی‌بعد از هایدگر و بعد از فلسفه‌ تحلیلی‌ ویتگنشاین‌ و ابرهای‌ پراکنده‌ دیگری‌ به‌ تدریج‌ به‌ یکدیگر متصل‌ شدند و عقلانیت‌ ابزاری‌ سرمایه‌داری‌ و فردگرایی‌ لیبرال‌ را مخدوش‌ کردند، امکان‌ ادراک، حتی‌ ادراکِ‌ «خود»، گرچه‌ از نوع‌ مدرن‌ آن، زیر سؤ‌ال‌ می‌رفت‌ و داوری‌ جزمی‌ له‌ یا علیه‌ هر ارزشی‌ ناممکن‌ شده‌ است. پست‌ مدرنیزم‌ تاریخی‌ از تغییر بنیادین‌ سازمان‌های‌ اجتماعی، سیاسی‌ مدرنیته‌ و فرهنگ‌ آن‌ خبر می‌دهد، پست‌ مدرنیزم‌ روش‌ شناختی، بنیادهای‌ معرفت‌ مدرن‌ غربی‌ را متزلزل‌ می‌خواند و دیگر هیچ‌ وحدت‌ و غایتی‌ در عالم‌ و آدم‌ نمی‌بیند، نه‌ از نوع‌ مادی‌ و کور و نه‌ از نوع‌ الاهی‌ و دینی‌ آن. متلاشی‌ شدن‌ خانواده، ترویج‌ مفاسد اخلاقی، سقط‌ جنین، همجنس‌ بازی، شهوت‌ پرستی‌ در محراب‌ نفس‌ و نفی‌ همة‌ اصول‌ اخلاقی‌ و ارزش‌های‌ دینی‌ اجتماعی‌ نیز جزء فرآورده‌های‌ مدرنیته، خوانده‌ شده‌ است. برخی‌ معتقدند که‌ مدرنیزم، جنبشی‌ علیه‌ اروپای‌ مسیحی‌ و فئودالی‌ بود و پست‌ مدرنیزم، مرحله‌ انکار مدرنیزم‌ و اعلام‌ پایان‌ پروژه‌ و بن‌ بست‌ انسانی‌ است. اما من‌ در اینجا تنها از خود متفکران‌ غرب، نقل‌ قول‌ کردم‌ و هنوز نمی‌خواهم‌ قضاوت‌ ارزشی‌ و داوری‌ اخلاقی‌ یا... در باب‌ سنت‌های‌ مسیحی، مدرنیزم‌ یا پست‌ مدرنیزم‌ کرده‌ باشم‌ که‌ آیا هر یک‌ نسبت‌ به‌ قبلی، پدیده‌ای‌ لزوماً‌ متعالی‌تر و متکامل‌تر است‌ یا نازل‌تر و یا هیچ.


نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392ساعت 04:59 ب.ظ توسط هادی مسعودی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin